کلید واژه: "ما دو نفر و نصفی راهی کربلا می شویم"

اربعین